Com contactar amb el club

Vos informam del nou horari d'atenció de Secretaria des Club! 

Dimarts:     17:00 a 18:30
Dijous:        17:00 a 18:30

Fosquets     20:30 a 21:30
( no tots) hi sol ser en Jaume..! 

Itentant així donar un millor servei d'atenció cap a Socis/es, familiars i jugadors/es! 

Telèfon des Club:
646723403

Els nostres patrocinadors